Początki lotnictwa wojsko- wego w Radomiu datują się od 1927 roku, kiedy to ówczesne władze państwowe wykupiły 100 hektarów gruntów we wsi Sadków k. Radomia pod budowę przyszłego lotniska wojskowego. Wkrótce po zbudowaniu pierwszych budynków rozpoczęto szkolenie w Eskadrze Szkolnej Pilotów.

 W tym okresie w Radomiu przeprowadzono dwie reorganizacje: w 1935 roku powstała w Sadkowie Szkoła Pilotów Rezerwy, a dwa lata później – Szkoła Podchorążych Rezerwy Lotnictwa. Był to okres intensywnego szkolenia lotniczego, przerwanego wybuchem II wojny światowej.

Lotnictwo wróciło do Radomia w marcu 1945 roku – kiedy to na lotnisko Sadków przebazowano 15. zapasowy pułk lotniczy. Kolejne modyfikacje szkolenia lotniczego doprowadziły do powstania w Radomiu w 1951 roku Oficerskiej Szkoły Lotniczej nr 5.

 

5 lutego 1958 roku sformowano 60. lotniczy pułk szkolno-bojowy z miejscem stacjonowania w Radomiu. Jego pierwszym dowódcą został mjr pil. Feliks Skrzeczkowski. W wyposażeniu pułku znajdowały się wówczas samoloty UTMiG-15, Lim-1 i Junak-3. Stan osobowy pułku uczestniczył w różnych pokazach oraz ćwiczeniach. Jednym z większych pokazów w tym okresie była defilada powietrzna z udziałem 26 pilotów w dniu 11 października 1959 roku. Stała się ona zarazem przeglądem poziomu wyszkolenia lotniczego pilotów.

TS-9 Junak 3

W styczniu 1960 roku do wyposażenia pułku wszedł nowy samolot polskiej konstrukcji TS-8 Bies przeznaczony do lotów szkolno-treningowych, który zastąpił wysłużone samoloty Junak-3. W historii pułku zapisał się dzień 29 listopada 1960 roku – w 130. rocznicę wybuchu powstania listopadowego gen. bryg. pil. Jan Raczkowski wręczył pułkowi sztandar ufundowany przez Radę Państwa. Kolejne lata to przygotowanie do przyjęcia do wyposażenia samolotu odrzutowego polskiej konstrukcji TS-11 Iskra.

Równocześnie realizowano szkolenie na samolocie TS-8 Bies. Rok 1964 otworzył w historii pułku nowy etap. Jednostka zakończyła służbę w OSzL im. Żwirki i Wigury i została podporządkowana OSzL w Dęblinie. W tym też roku do wyposażenia pułku wszedł nowy typ samolotu odrzutowego TS-11 Iskra. W 1965 roku pułk przechodził kolejną reorganizację etatową.

Tego samego roku podjęto także po raz pierwszy szkolenie praktyczne z podchorążymi na samolocie TS-11. W lipcu 1966 roku piloci radomskiego pułku wzięli udział w paradzie powietrznej nad Warszawą z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego. W czasie przelotu na samolotach Iskra utworzyli szyk symbolizujący biało-czerwoną szachownicę.

 Pokazy lotnicze z udziałem radomskich pilotów zaczynały być wówczas stałym elementem dokumentowania ich wysokiego kunsztu lotniczego. Na stałe zadanie utrzymania zespołu pilotażowego pułk otrzymał 16 lutego 1969 roku. Od tego dnia datuje się powstanie słynnego radomskiego Rombika. W następnych latach zadania szkoleniowe były bardzo duże. Corocznie w pułku przeszkalało się kilkudziesięciu podchorążych WSOSP z Dęblina. Zespół pilotażowy występował poza granicami kraju - w Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji, na Węgrzech, w Czechach i Słowacji.

W dniach 1 - 9 czerwca 1991 roku Jan Paweł II odbył swoją czwartą pielgrzymkę do Polski. Odwiedził między innymi Radom. Spotkanie z wiernymi odbyło się na płycie radomskiego lotniska. Papież wygłosił homilię zaadresowaną do robotników i złożył kwiaty pod monumentem upamiętniającym robotniczy protest w 1976 roku.

W latach 90. 60. lpsz zrealizował kolejny w swej historii program przezbrajania. Samoloty szkolne TS-11 zastąpiły w 1994 roku pierwsze egzemplarze samolotu PZL-130 Orlik. W marcu 1998 roku powstał Zespół Akrobacyjny Orlik w składzie początkowo czterech, a następnie siedmiu maszyn. Zespół zaprezentował po raz pierwszy swoje umiejętności na największych na świecie pokazach lotniczych Air International Tattoo w Faiford w Wielkiej Brytanii.

W kolejnych latach uświetniał swoją obecnością krajowe pokazy w Dęblinie, Radomiu oraz międzynarodowe w Czechach, Francji, Wielkiej Brytanii, na Litwie i Słowacji.

 

W 2000 roku pułk przeszedł reorganizację strukturalną. Od 1 stycznia 2001 roku rozkazem szefa Sztabu Generalnego WP na bazie 60. lotniczego pułku szkolnego powstał 2. Ośrodek Szkolenia Lotniczego i Komenda Lotniska nr 2 jako pododdział logistyczny w strukturach 6 Bazy Lotniczej w Dęblinie. Pierwszym dowódcą ośrodka został płk dypl. pil. Marek Bylinka, natomiast komendy lotniska mjr Sławomir Grychtal. Jesienią 2001 roku 2OSzL uzyskał zgodę na posiadanie sztandaru. Uroczystość jego wręczenia odbyła się 10 listopada 2001 roku w Radomiu. Z kolei, w czerwcu 2004r. Komenda Lotniska nr 2 została po raz kolejny zreorganizowana. W miejsce dotychczasowego pododdziału powstała samodzielna jednostka logistyczna Sił Powietrznych pod nazwą 1 Komenda Lotniska (JW. 3463).  Od 5 czerwca 2006 roku 1 Komendą Lotniska dowodził ppłk mgr Krzysztof Baranowski.

 

 
Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej  1 Komenda Lotniska z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaje przeformowana w 42. Bazę Lotnictwa Szkolnego.
Historia lotniska w Radomiu 
Strona Główna    Historia lotniska    Galeria